Tag: อหิวาต์แอฟริกา

นครปฐม-จัดสัมมนาป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

siameagle- สิงหาคม 23, 2019

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน      จังหวัดนครปฐม จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรตระหนักและร ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!