Tag: องค์จือเขี่ยวกง

นิมนต์หลวงพี่น้ำฝน เจ้าพิธีกรรม บวงสรวง เททองหล่อ องค์จือเขี่ยวกง องค์ปฐมต้นตระกูลเฮ้งไท่หยวน

siameagle- เมษายน 29, 2019

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจ อุปนายกและฝ่ายกฎหมาย สมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย นิมนต์หลวงพี่น้ำฝน เจ้าพิธีกรรม บวงสรวง เททองหล่อ องค์จือเขี่ยวกง องค์ปฐมต้ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!