Tag: สำนักงานปรมาณู

นครปฐม-สนง.ปรมาณูฯโชว์ศักยภาพเฝ้าระวังการทดลองอาวุธนิวเคลียร์

siameagle- สิงหาคม 16, 2019

ภาพ/ข่าว:อรกัญญา หลิมสัมพันธ์       สำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินำบอร์ดนิวเคลียร์เยือนสถานีตรวจ RN65 โชว์ศักยภาพไทยพร้อมเฝ้าระวังการทดลองอาวุธนิวเคลียร์   ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!