Tag: สะพานข้ามลำน้ำชี

ร้อยเอ็ด-เปิดสะพานข้ามลำน้ำชีระหว่างบ้านหนองแก่ง

admin- มีนาคม 14, 2020

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดสะพานข้ามลำน้ำชีระหว่างบ้านหนองแก่ง อำเภอเชียงขวัญ ไปบ้านคุยโพธิ์ อำเภอโพธิ์ชัย อำนวยประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!