Tag: สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ระยอง-มอบทุนการศึกษา312 ทุนกว่า 1.384 ล้านบาท

siameagle- สิงหาคม 19, 2019

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี           มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง มอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 1ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 312 ทุน รวมเป็นเงิน 1,384 ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!