Tag: สมเด็จพระสังฆราช

นครปฐม-สมเด็จพระสังฆราชประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

siameagle- กันยายน 18, 2019

ภาพ/ข่าว:อรกัญญา หลิมสัมพันธ์    สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!