Tag: สภาองค์กรชุมชนอ่าวน้อย

ประจวบคีรีขันธ์-สภาองค์กรชุมชนอ่าวน้อย เร่งประสานชลประทานแก้ปัญหาภัยแล้ง

admin- กันยายน 15, 2020

ภาพ/ข่าว:พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา สภาองค์กรชุมชนอ่าวน้อย เร่งประสานชลประทานแก้ปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน           นายมนตรี ปาน้อยนนท์ ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เข ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!