Tag: สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ประจวบคีรีขันธ์-สพป.เขต 1 ขับเคลื่อนการบริหารงานการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

admin- มีนาคม 31, 2021

ภาพ/ข่าว:พิสิษฐ์    รื่นเกษม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขับเคลื่อนการบริหารงานการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                        วันที่ 31 มีนาคม 25 ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!