Tag: ศูนย์มะเร็ง

เชียงใหม่-รพ.นครพิงค์ เปิดให้บริการด้านรังสีรักษาโรคมะเร็ง

admin- กุมภาพันธ์ 9, 2021

ภาพ-ข่าว:พยุงศักดิ์ เทพแก้ว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่       ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เปิดให้บริการด้านรังสีรักษา สำหรับรัก ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!