Tag: วาระแห่งชาติ

นครปฐม-เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5 แก้ไขปัญหายาเสพติด

siameagle- สิงหาคม 30, 2019

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน       จังหวัดนครปฐม เปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 5 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รั ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!