Tag: วัคซีนอีกกว่า 1

ชลบุรี-วัคซีนอีกกว่า 1,600 โดส กระจายสู่เมืองพัทยา

admin- กรกฎาคม 8, 2021

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี วัคซีนอีกกว่า 1,600 โดส กระจายสู่เมืองพัทยา ให้บริการผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้ประกอบการตลาด           จากสถานการณ์ กา ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!