Tag: รพ.ลานนา

เชียงใหม่-รพ.ลานนา ร่วมกลุ่มจราจร รณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19

admin- มกราคม 13, 2021

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา  ... อ่านต่อ

เชียงใหม่-รพ.ลานนา ออกบูธตรวจสุขภาพ

admin- พฤศจิกายน 3, 2020

ภาพ-ข่าว:จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา โรงพยาบาลลานนา ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพ “วันออมแห่งชาติและวันสถาปนาธนาคาร ครบรอบ 54 ... อ่านต่อ

เชียงใหม่-รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19

admin- ตุลาคม 28, 2020

ภาพ-ข่าว:จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 บริษัท พิบูลย์คอนกรีต .. ค้นหากลุ่มเสี่ยง ป ... อ่านต่อ

เชียงใหม่-รพ.ลานนา ออกคัดกรองโควิด-19 ป้องกันระบาด ระลอก 2

admin- ตุลาคม 22, 2020

ภาพ-ข่าว:จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา รพ.ลานนา ออกหน่วยคัดกรองตรวจโควิด-19 ตลาดบ้านท่อ ค้นหากลุ่มเสี่ยง ป้องกันการระบา ... อ่านต่อ

เชียงใหม่-รพ.ลานนา จัดงาน“คุณแม่ยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ”

admin- มีนาคม 7, 2020

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์สูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลลานนา จัดบรรยายการอบรมให้ความรู้ในกลุ่มคุณแม่ตั้งครรภ์ ในหัวข้อเรื่อง “คุณแม่ย ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!