Tag: รณรงค์ป้องกันโควิด-19

ชุมพร-ตลาดมรกต ร่วมรณรงค์ป้องกันโควิด-19

admin- มีนาคม 13, 2021

K-028 ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร/ชุลิตา บุญเรือง/สายพิณ เดชกิจ        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19  ได้เริ่มมีการแพร่กระจ ... อ่านต่อ

ชุมพร-วัดพระบรมธาตุสวี ร่วมรณรงค์ป้องกันโควิด-19

admin- มีนาคม 2, 2021

K-011:ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร/ชุลิตา บุญเรือง/บุญยัง เดชกิจ      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19  ได้เริ่มมีการแพร่กระจาย ... อ่านต่อ

นครปฐม-กำนัน ต.สวนป่าน ขอเชิญชวนร่วมรณรงค์ป้องกันโควิด-19

admin- มกราคม 21, 2021

ภาพ-ข่าว:สมนึก ภูมีศิลป์         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19  ได้เริ่มมีการแพร่กระจายและเริ่มกลับมาอีกครั้งจากผู้ที่ได้ ... อ่านต่อ

กาญจนบุรี-คุณวิชชกร ขำครุฑ ร่วมรณรงค์ป้องกันโควิด-19

admin- ธันวาคม 16, 2020

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ       จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 แม้ว่าที่ผ่านมาในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่ป ... อ่านต่อ

ประจวบคีรีขันธ์-สภ.ปากน้ำปราณ ร่วมรณรงค์ป้องกันโควิด-19

admin- ธันวาคม 15, 2020

ภาพ-ข่าว:ชุลิตา บุญเรือง        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 แม้ว่าที่ผ่านมาในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แ ... อ่านต่อ

กาญจนบุรี-ร้านมีนาคาเฟ่ ร่วมรณรงค์ป้องกันโควิด-19

admin- ตุลาคม 12, 2020

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ        สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ณ เวลานี้ แม้ว่าในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่กา ... อ่านต่อ

ราชบุรี-สุทิน ฟาร์ม ร่วมรณรงค์ป้องกันโควิด-19

admin- กันยายน 2, 2020

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ       สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ณ เวลานี้ แม้ว่าในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น แต่การ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!