Tag: ภาพจิตรกรรมสื่อผสม

รายงานพิเศษ-ภาพจิตรกรรมสื่อผสม งานวิจัยสะท้อนวิถีชีวิตชาวพุทธในสังคมไทยร่วมสมัย

siameagle- มีนาคม 31, 2019

รายงานพิเศษโดย:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน ภาพสะท้อนวิถีชีวิตชาวพุทธในสังคมไทยร่วมสมัย เป็นชื่อผลงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!