Tag: ฝนตกหนัก

ตาก-ฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ช.ม. 

admin- พฤษภาคม 29, 2021

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ อ.พบพระ เป็นระยะเวลา 3 ช.ม.            วันที่ 29 พ.ค.64 เวลา 16.52 น. นายสมพงษ์ ฟุ้งทวี ... อ่านต่อ

ราชบุรี-ฝนตกหนักน้ำป่าทะลักตัดขาด 3 หมู่บ้านใน อ.ปากท่อ

admin- ตุลาคม 11, 2020

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย(เต้) ฝนตกหนักน้ำป่าทะลักตัดขาด 3 หมู่บ้านใน อ.ปากท่อ            วันที่ 10 ต.ค.63 พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง จึง ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!