Tag: ผู้สูงอายุ

ตาก-รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ รุ่นที่ 4

admin- กันยายน 29, 2020

ภาพ/ข่าว:ชวลิต   วิกุลชัยกิจ รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ รุ่นที่ 4                   วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การ ... อ่านต่อ

กาญจนบุรี-มอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมแก่ผู้สูงอายุ

admin- กันยายน 18, 2020

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์                นายอำเภอพร้อมแม่บ้านมหาดไทยของอำเภอเลาขวัญได้ร่วมกันมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและอำน ... อ่านต่อ

เชียงใหม่-พ่อเมืองเยี่ยมเยืยนผู้สูงอายุชาวปะกาเกอะญอ อายุ 115 ปี

admin- สิงหาคม 24, 2020

ข่าว/ภาพ:นันธิกา กิจปาโล:ศราวุธ เจิมจันทร์  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่            ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหว ... อ่านต่อ

อยุธยา-คณะสงฆ์อำเภอเสนา มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

admin- กุมภาพันธ์ 21, 2020

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์ คณะสงฆ์อำเภอเสนา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เยี่ยม ผู้สูงอายุ ผู้ป่ว ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!