Tag: ผู้ว่าเตือนผู้สมัคร อบจ.

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าเตือนผู้สมัคร อบจ.ห้ามนำสถาบันมาเป็นเครื่องมือหาเสียง

admin- พฤศจิกายน 13, 2020

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ  ผู้ว่าเตือนผู้สมัคร อบจ.ห้ามนำสถาบันมาเป็นเครื่องมือหาเสียง ควรมีนำใจรู้แพ้ชนะ เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ และเน้นนโยบายพัฒนาจ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!