Tag: ปรีดี พนมยงค์

ธรรมศาสตร์ ปลุกไอเดีย สะท้อนความคิด ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย

siameagle- มิถุนายน 12, 2019

ภาพ/ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน   ธรรมศาสตร์ ปลุกไอเดีย “จากบ่อบำบัดความกระหาย สู่ความหลากหลายทางการเรียนรู้” สะท้อนความคิด “ปรีดี พนมยงค์” ท่ามกลางการเ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!