Tag: ประเพณีตักบาตรกลางน้ำ

สุพรรณบุรี-เตรียมจัดงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำหนึ่งเดียวของไทย

admin- พฤศจิกายน 16, 2022

ภาพ-ข่าว:รัตนา สว่างศรี              นายกองโทเชษฐา ขาวประเสริฐ นายอำเภอบางปลาม้า นายจตุพร อุ่นวิจิตร สจ.เขต 3 อ.บางปลาม้า สุพรรณบุรี นายอภิวัฒน์ ทับทิ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!