Tag: นายจรินทร์ คงศรีเจริญ

เชียงใหม่-ชลประทานฯเตรียมพร้อมจัดเก็บซากกระทง

admin- ตุลาคม 20, 2020

ภาพ-ข่าว:นันธิกา กิจปาโล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่        สำนักงานชลประทานเชียงใหม่ เตรียมพร้อมจัดเก็บซากกระทง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน นี้ พร ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!