Tag: ทุ่นดักขยะ

ระยอง-ทช.เปิดตัวทุ่นดักขยะก่อนลงทะเล

siameagle- สิงหาคม 28, 2019

ภาพ/ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี     ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดตัวทุ่นดักขยะ ก่อนลงทะเล ที่ระยองเป็น1ใน 13 จังหวัดชายฝั่ง หวังลดปัญหาสิ่งแวดล ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!