Tag: ทอดผ้าป่าสามัคคี

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2563

admin- ตุลาคม 6, 2020

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน                    มูลนิธิหลวงปู่สุขยโสธร และพระเทพปริยัติเวที จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนด้าน ... อ่านต่อ

ราชบุรี-พล.พัฒนา 1 จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอาคารเรียนเด็กพิเศษ

siameagle- พฤษภาคม 25, 2019

ภาพ/ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้) พล.พัฒนา 1 จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างอาคารเรียนเด็กพิเศษ(มีคลิป)         วันที่ 25 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดห ... อ่านต่อ

ตาก-พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

siameagle- เมษายน 6, 2019

ภาพ/ข่าว:วีรพล จ้อยทองมูล พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562         เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!