Tag: กระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพมหานคร-มอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก ผู้ทำคุณประโยชน์ แก่กระทรวงศึกษาธิการ

siameagle- เมษายน 1, 2019

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจ กระทรวงศึกษาธิการ สถาปนาครบ 127 ปี ยกย่องพระดี หลวงพ่อสะอิ้ง เจ้าคุณแย้ม ชู ‘หลวงพี่น้ำฝน’ ผู้ทำประโยชน์อาชีวะ             เม ... อ่านต่อ

นครปฐม-รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ

siameagle- มีนาคม 27, 2019

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวนครปฐม รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา               รายงานข่าวแจ้งว่า ต ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!