Category: การศึกษา

อุดรธานี-คนเก่งเทศบาล 6 “TO BE NUMBER ONE” ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3

admin- พฤษภาคม 17, 2024

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์         โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 เทศบาลนครอุดรธานี TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 คณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ... อ่านต่อ

นครปฐม-มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย

admin- พฤษภาคม 14, 2024

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน               ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกีย ... อ่านต่อ

นครปฐม-“มทร.รัตนโกสินทร์”ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ด้านอาหาร

admin- พฤษภาคม 14, 2024

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน             เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิกา ... อ่านต่อ

นครสวรรค์-สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประชุมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารฯ

admin- พฤษภาคม 13, 2024

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ นายกสภาฯ เรียกคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เข้าร่วมประชุม เพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.ส ถาบัน รองผอ. ... อ่านต่อ

“กลาโหม”เจ๋ง”อบรมลูกหลาน เรียนรู้ Robot เตรียมทำงานในอนาคต”

admin- พฤษภาคม 9, 2024

ภาพ-ข่าว:ธีรพล ขุนเมือง บ.ก.ริย์ธัช พรอัศวโยธิน               ผศ.ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิ ... อ่านต่อ

นครสวรรค์-ศิษย์เก่า มช.ประชุมเตรียมรับน้องรถไฟประจำปี

admin- พฤษภาคม 5, 2024

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ                 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานสมาคมไหหนำนครสวรรค์ ทพญ.พัชราวลัย จิวสืบพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหา ... อ่านต่อ

นครสวรรค์-ม.ราชภัฏฯจัดประเพณีสงกรานต์ “สาดสัมพันธ์รัฐศาสตร์”  

admin- เมษายน 27, 2024

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ผศ.ดร. วรวิทย์ นพแก้ว หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!