Category: แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

สมุทรปราการ-“คุณเกษม เทพนรินทร์”ร่วม “ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด”

admin- พฤษภาคม 17, 2024

ภาพ-ข่าว:ศมณชนก บวรภักดิโชติ บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยไม่มีทีท่าว่าจะลดน้อยลง เนื่องจากปัจจัยต่างๆท ... อ่านต่อ

สมุทรสาคร-บริษัท เคเคอาร์ สแคร๊ป จำกัด ร่วม “ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- พฤษภาคม 17, 2024

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน  อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุข ... อ่านต่อ

ฉะเชิงเทรา-“วัดหงษ์ทอง”ร่วม“ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- พฤษภาคม 17, 2024

ภาพ-ข่าว:ศมณชนก บวรภักดิโชติ / สหชล ปานทอง บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน  อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน ... อ่านต่อ

สมุทรสาคร-บริษัท แสนสุข 2022 จำกัด ร่วม “ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- พฤษภาคม 17, 2024

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน  อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุข ... อ่านต่อ

สมุทรสาคร-บริษัท สยาม แวร์เฮ้าส์ เรียลเอสเตท จำกัด ร่วม “ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- พฤษภาคม 17, 2024

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน          อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบ ... อ่านต่อ

กรุงเทพฯ-“บริษัท ไท่ ชุ้น เทรดดิ้ง จำกัด” ร่วม “รณรงค์ความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนนบริเวณใกล้สถานศึกษา”

admin- พฤษภาคม 17, 2024

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน             จากข้อมูลของกรมทางหลวง พบว่าในปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนขณะข้า ... อ่านต่อ

นครราชสีมา-“ร้านแสวงอะไหล่โทรทัศน์” ร่วม “รณรงค์ความปลอดภัยขณะใช้รถใช้ถนนนบริเวณใกล้สถานศึกษา”

admin- พฤษภาคม 17, 2024

ภาพ-ข่าว:กิตติศักดิ์ เพไร บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน           จากข้อมูลของกรมทางหลวง พบว่าในปีที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนขณะข้ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!