Category: แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

กาญจนบุรี-“หมอวันเพ็ญ บัวทอง”ร่วมสนับสนุน“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- มีนาคม 29, 2023

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลใ ... อ่านต่อ

ชลบุรี-ร้าน “Rap Tor Shop” ร่วมสนับสนุน“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- มีนาคม 19, 2023

ภาพ-ข่าว:เครือข่ายนักข่าวภาคสนามฯ           อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเ ... อ่านต่อ

ชลบุรี-คุณธนวัน เสริมรัตนา ร่วมสนับสนุน“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- มีนาคม 19, 2023

ภาพ-ข่าว:เครือข่ายนักข่าวภาคสนามฯ อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้ ... อ่านต่อ

กรุงเทพ-“แสงเพชร มีนบุรี อลูมิเนียม” ร่วม“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- มีนาคม 8, 2023

ภาพ-ข่าว:เครือข่ายนักข่าวภาคสนามฯ                อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุ ... อ่านต่อ

กรุงเทพ-คุณเกรียงศักดิ์ ทองทาง ร่วม“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”เพื่อความปลอดภัย

admin- มีนาคม 8, 2023

ภาพ-ข่าว:เครือข่ายนักข่าวภาคสนามฯ                อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุ ... อ่านต่อ

กรุงเทพ-คุณพร้อมพงษ์ บารมี ร่วม“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”เพื่อความปลอดภัย

admin- มีนาคม 8, 2023

ภาพ-ข่าว:เครือข่ายนักข่าวภาคสนามฯ                อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุ ... อ่านต่อ

ฉะเชิงเทรา-บริษัท ฟู่อี้ อีเล็คทรอนิคส์ แอนด์ พลาสติก รีไซเคิล จำกัด ร่วม“รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน”

admin- มีนาคม 7, 2023

ภาพ-ข่าว:เครือข่ายนักข่าวภาคสนามฯ             อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัต ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!