Category: ข่าวสังคม

มทร.รัตนโกสินทร์รับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

admin- ตุลาคม 27, 2021

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน มทร.รัตนโกสินทร์รับส่งงานในหน้าที่ราชการตำแหน่งอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์           วันนี้ (27 ตุลาคม 2564) มทร.รัตนโกส ... อ่านต่อ

อุตรดิตถ์-ประชุมจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาการปกครอง

admin- ตุลาคม 27, 2021

ภาพ/ข่าว:เอนก ธรรมใจ นายก.อบจ.อุตรดิตถ์พร้อมฝ่ายบริหารประชุมการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ​         ... อ่านต่อ

มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี

admin- ตุลาคม 26, 2021

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวรื พรอัศวโยธิน มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาส ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ ครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดี           สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม ... อ่านต่อ

เชียงใหม่-ต้อนรับ ผอ.สถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

admin- ตุลาคม 26, 2021

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นัน ... อ่านต่อ

สงขลา-ผบ.ทสส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฎิบัติงานสำนักงานพัฒนา ภาค 4

admin- ตุลาคม 26, 2021

ภาพ/ข่าว:วรรคเดช ชำนาญกิจ ผบ.ทสส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฎิบัติงานสำนักงานพัฒนา ภาค 4           วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานทหารกองบ ... อ่านต่อ

สระบุรี-จิตอาสาเคลื่อนย้ายสิ่งของในการจัดเตรียมสถานที่หลังน้ำลด

admin- ตุลาคม 26, 2021

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของในการจัดเตรียมสถานที่ การเปิดภาคเรียนที่ 2            พันโท พงศ์ธร ทัพพิกรณ์ ผู้บังคับก ... อ่านต่อ

นครศรีธรรมราช-รองผอ.ศรชล ร่วมงานสวดอภิธรรม อดีตเลขาฯมท.1

admin- ตุลาคม 26, 2021

ภาพ-ข่าว : นาย วรรคเดช ชำนาญกิจ          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา นาวาเอกพิเศษ สมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ รอง ผอ ศรชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อม ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!