Category: การศึกษา

ศรีสะเกษ-เปิดการแสดงผลงาน Best Practice

admin- กรกฎาคม 16, 2019

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข          เลขาธิการ กพฐ.เปิดการแสดงผลงาน Best Practice ในงาน “พลิกครูไทย สร้างเด็กไทย 4.0” ของเครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษา ... อ่านต่อ

ศรีสะเกษ-เลขาธิการ กพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ

admin- กรกฎาคม 15, 2019

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข        เลขาธิการ กพฐ.เปิดศูนย์การเรียนรู้อนุบาลศรีสะเกษ มูลค่า 8 ล้านบาทเศษ เพื่อให้บริการนักเรียนและผู้ปกครอง ชื่นชมศูนย์เรี ... อ่านต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่าย

admin- กรกฎาคม 15, 2019

ภาพ/ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน         มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมง ... อ่านต่อ

ร้อยเอ็ด-มมร ร้อยเอ็ดจัดโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

admin- กรกฎาคม 14, 2019

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ให้แก่นักศึกษา พร้อมเชิญชวนนมัสการ ... อ่านต่อ

ร้อยเอ็ด-ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

admin- กรกฎาคม 13, 2019

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน/อำนวย ระดาบุตร  Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติแล ... อ่านต่อ

ร้อยเอ็ด-โครงการมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 10

admin- กรกฎาคม 11, 2019

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน/อำนวย ระดาบุตร Cr:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแ ... อ่านต่อ

มุกดาหาร-แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ภาษาไทย สวนวรรณคดี

admin- กรกฎาคม 11, 2019

ภาพ/ข่าว:สวาท เกตุงาม  แหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ภาษาไทย สวนวรรณคดี          ครู ได้ชื่อว่า ผู้ให้ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์โดยไม่มีการปิดบัง ในขณะ ... อ่านต่อ

error: Content is protected !!