กำแพงเพชร-จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

กำแพงเพชร-จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

ภาพ/ข่าว:นพดล ยอดศรี

             จังหวัดกำแพงเพชรจัดประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด(ศปก.จ.กพ)

             เมื่อเวลา09.30น.วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมซุ้มกอ (ชั้น4) ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดกำแพงเพชร (ศปก.จ.กำแพงเพชร) เพื่อร่วมกันพิจารณากิจกรรม กำหนดแนวทาง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยในครั้งนี้มีการพิจารณากิจกรรมโครงการต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่
1.โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ขออนุญาตจัดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนภายในโรงเรียน “คณฑีเกมส์” ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2564 ณ สนามกีฬาโรงเรียนคณฑีพิทยาคม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 491 คน ประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 43 คน นักเรียน จำนวน 491 คน)
2.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ขออนุญาตจัดงานมงคลสมรสในวันที่ 31 มกราคม 2564 ณ สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 กำแพงเพชร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน
3.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “วันรวมพลัง อช.สานต่อที่พ่อสร้างการเรียนรู้ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 308 คน
              ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติให้ทุกกิจกรรมสามารถดำเนินการได้แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคฯ โดยเน้นย้ำให้เจ้าของพื้นที่/ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
การพิจารณาอนุญาตให้แต่ละกิจกรรมเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดกำแพงเพชรที่ 30/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ฉบับที่ 17) ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่กำหนดให้ทุกกิจกรรมที่จะดำเนินการต้องได้รับอนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในระดับต่างๆ ได้แก่
– กรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 150 คน ให้สามารถดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค
– กรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 150 คน แต่ไม่เกิน 300 คน ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ(ศปก.อำเภอ) หรื+อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมือง(ศปก.ทม) ในเขตพื้นที่
– กรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 300 คน ขึ้นไป ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด(ศปก.จ.)
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานฯ COVID-19 จังหวัดกำแพงเพชร (ศปก.จ.กพ) โทรศัพท์ 055-705004

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!