สระแก้ว-สนง.ที่ดินฯร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

สระแก้ว-สนง.ที่ดินฯร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด

ภาพ-ข่าว:สุพรรณี ศรีสุนทร
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

                 ปัญหายาเสพติดก่อให้เกิดอันตรายในหลายๆ ด้านทั้งต่อตัวบุคคลและสังคม โดยมีผลกระทบต่อสุขภาพจากการติดยาเสพติด ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า หรือโรคจิตเภท ซึ่งอาจเกิดขึ้นก่อนหรือรุนแรงขึ้นจากการใช้ยาเสพติด ปัญหาสุขภาพกาย เช่น โรคปอดหรือหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง HIV/AIDS โรคตับอักเสบบีและซี และความเสียหายของตับหรือไต และยังมีผลกระทบเชิงลบต่อการขับขี่ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อผู้อื่น  และยังเป็นการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้น
                 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการใช้เข็มร่วมกันหรือการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัย อีกทั้งยังมีปัญหาตามมาอีกมายมายในผลกระทบเชิงลบต่อสตรีทีมีการตั้งครรภ์ ซึ่งนำไปสู่ภาวะถอนยาในทารกแรกเกิด(NAS)มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น ปัญหาครอบครัว ปัญหาด้านการทำงาน และปัญหาด้านกฎหมาย ปัญหาด้านการเงินและการมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบยุติธรรมทางอาญา

                นอกจากนี้ความเสี่ยงจากการใช้ยาเสพติดยังแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยาที่ใช้ ที่อาจทำให้เกิดปัญหาทางทันตกรรมที่รุนแรง และอาจเสียชีวิต การใช้เข็มฉีดยาเสพติดอาจทำให้หลอดเลือดดำและหลอดเลือดแดงเสียหาย และเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากโรคร้ายแรง เช่น HIV และไวรัสตับอักเสบบีและซี การสูดดมยาเสพติดเป็นประจำเช่น โคเคน อาจทำให้เยื่อบุจมูกเสียหาย การใช้ยาเสพติดยังส่งผลกระทบทางสังคม ส่งผลต่อความสัมพันธ์ พลวัตของครอบครัว และอนาคตทางการศึกษา การใช้ยาเสพติดยังมีความผิดกฎหมายอีกด้วย
               ในนาม สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด และขอให้ทุกท่านร่วมกันประชาสัมพันธ์การป้องกันยาเสพติดเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ลูกหลานและคนในครอบครัวของท่าน เกี่ยวกับอันตรายและโทษภัยของยาเสพติดและช่วยกันส่งเสริมวิถีชีวิตที่ปราศจากยาเสพติดให้กับคนใกล้ชิด เพื่อความสุขในครอบครัวและตัวท่านเอง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!