เพชรบุรี-พบอีก โรคพิษสุนัขบ้าที่ชะอำ

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

ยังระบาดอย่างต่อเนื่องสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ล่าสุดพบสุนัขจรจัดติดเชื้ออีกที่บ้านพุหวาย กัดทั้งคนและสัตว์เลี้ยงอีกหลายตัว ปศุสัตว์จังหวัดประสานปศุสัตว์อำเภอเร่งควบคุมโรคและมีคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวเข้าออกพื้นที่แล้ว

           วันที่ 28 ก.พ. 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี โดยปศุสัตว์อำเภอท่ายางรักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอชะอำ ได้ประกาศเขตโรคระบาดชนิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขตอบต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี รัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีจุดเกิดโรคอยู่ที่บ้านเลขที่ 196/162 บ้านพุหวาย หมู่ 6 ต.ห้วยทรายเหนือ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เนื่องจากตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้าในสุนัขจรจัด เพศเมีย พันธุ์ไทย สีเทาดำ อายุ 2 ปี มีอาการดุร้าย กัดสุนัขตัวอื่น และกัดคน 1 ราย และสัตว์ที่ถูกกัด 4 ตัว ได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว  ทั้งนี้…ห้ามเคลื่อนย้ายสุนัขและแมวเข้าออกพื้นที่ และนัดหมายลงพื้นที่เกิดโรค เพื่อฉีดวัคซีนให้สุนัขแมวทุกตัว ในวันที่ 1 มีนาคม 2562

           ทั้งนี้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ในเขตท้องที่บริเวณดังต่อไปนี้ คือ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ไปทางทิศเหนือ จด หมู่ที่ 1 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ไปทางทิศใต้ จด หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ไปทางทิศตะวันออก จด หมู่ที่ 6 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ไปทางทิศตะวันตก จด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
            เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Ravies} ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2562 ลงนามโดย นายสมพร แก้วถาวร ปศุสัตว์อำเภอท่ายาง รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อำเภอชะอำ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!