เพชรบุรี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ

เพชรบุรี-จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

            จังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

            เมื่อเวลา 17:00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวคำราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

            สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญ เก่าแก่ร่วมร้อยกว่าปี คือพระคันธารราษฎร์ พระพุทธรูปปางขอฝนทรงเครื่องแบบจีน เป็นพระพุทธรูปปางขอฝนที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 เมื่อครั้งทรงผนวชได้เคยทอดพระเนตรและโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปประดิษฐานในกรุงเทพฯ ต่อมาเมื่อทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระนครคีรี จึงได้พระราชทานคืนมาประดิษฐาน ที่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร สำหรับอัญเชิญไปในกระบวนแห่เมื่อเวลาฝนแล้ง นอกจากนั้น ยังมีรูปหล่อสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) ซึ่งเป็นชาวเพชรบุรี บ้านหนองหว้า ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นศิษย์วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร มีความเชี่ยวชาญทางด้าน หนังสือขอมและคัมภีร์สรรพวิชาต่างๆ สามารถเทศนาได้อย่างไพเราะจับใจ มีชื่อเสียง รวมถึงพระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยฝีมือแบบสมัยอยุธยา พระพุทธรูปบนฐานชุกชีพระประธานด้วย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างขวัญและกำลังใจของพุทธศาสนิกชนให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะส่งผลให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็นสันติสุข โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้โบราณราชประเพณีของสังคมไทย หวังให้ประชาชนยึดมั่นค่านิยมหลักของคนไทยนำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ ร่วมรักษาสืบทอดประเพณีพิธีกรรมมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!