เพชรบุรี-จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

เพชรบุรี-จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

 จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562

         วันนี้ (31 มี.ค.60) เวลา 09.00 น. ณ มณฑลพิธีบริเวณวัดคงคารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี
         ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพีธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีล จากนั้นประธานอัญเชิญพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร คติธรรมของ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และสารของนายกรัฐมนตรี จบแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารปิ่นโตและจตุปัจจัยไทยธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ

           สำหรับวันข้าราชการพลเรือน สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละและอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และยังเป็นการยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณ โดยในส่วนกลางมีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จังหวัดเพชรบุรีมีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน 3 ราย และข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบุรี 5 ราย ทั้งนี้ นายสุเทพ สงวนคัมธรณ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นางชลิต ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และพันตำรวจเอกดาวรุ่ง นาวิ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองหญ้าปล้อง ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้ง 3 ราย เดินทางไปรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ครุฑทองคำ ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดเพชรบุรี จำนวน5 ราย รับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!