อยุธยา-ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอภาชี

อยุธยา-ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอภาชี

ภาพ/ข่าว:นพดล บำเพ็ญสัตย์-นราเอก ตันศิริ 

อำเภอภาชี สถานีตำรวจภูธรภาชี ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอภาชี จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ระดับเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และพระเลขานุการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

          เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 8 มีนาคม ที่วัด หนองกลาง(ตากแดด) ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี นายสิรศักดิ์ ทัศยาพันธุ์ นายอำเภอภาชี พร้อมด้วย พันตำรวจเอก ธีรวุฒิ แสงมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภาชี ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พ.ต.ท.โกศล ภาคาหาญ รอง ผกก.สอบสวนฯ พ.ต.ท.เสริมสุข เพ็งสุก รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.จาตุรนต์ พลานุพัฒน์ รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.โสฬส บุญเหลือ สว.อก.ฯ ร.ต.อ.นันทวุธ บุญเหลือ สวป.ฯและข้าราชการตำรวจ สภ.ภาชี โดยได้นำน้ำปานะ จตุปัจจัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ประชุม ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รักษาการแทนเจ้าอาวาส เลขานุการเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองอำเภอภาชี โครงการปฏิบัติธรรม(สัปดาห์พระพุทธศาสนา) และโครงการโรงพักเคลื่อนที่ โดยมีพระครูปัญญา วชิรคุณ เจ้าคณะอำเภอภาชี เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันตำรวจเอก ธีรวุฒิ แสงมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภาชี ได้เป็นตัวแทน บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบทุนการศึกษา ให้กับ ด.ญ.ศิรินภา ศรีด้วง อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ยากจน พ่อแม่แยกทางกันอาศัยอยู่กับยาย เพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษา และใช้จ่ายในการศึกษาต่อในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5000 บาท
          พันตำรวจเอก ธีรวุฒิ แสงมณี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภาชี กล่าวว่า ในการจัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรภาชีทุกสายงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมของคณะสงฆ์อำเภอภาชีในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติงานสายตรวจ สภ.ภาชี ได้ทำงานร่วมกับ คณะสงฆ์ตามวัดและชุมชนต่างๆ ในเขตอำเภอภาชี ได้รับทราบนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานของคณะสงฆ์ในเขตปกครอง สร้างความสมัครสมานสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันของคณะสงฆ์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนางานและปรับปรุงคณะสงฆ์และตำรวจให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง และทันต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น
          นอกจากนี้ สถานีตำรวจภูธรภาชี ยังได้จัดโครงการโรงพักเคลื่อนที่ เพื่อให้ตำรวจมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ โดยในโครงการจัดให้มีการรับปรึกษาข้อกฏหมาย การรับแจ้งเอกสารต่างๆ รวมทั้งการรับแจ้งเบาะแสยาเสพติด เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชนกับตำรวจ โดยใช้หลักธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา และเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม และประเพณีอันดีงามของไทย ที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!