อยุธยา-พิธีชุมนุมสวนสนามและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

อยุธยา-พิธีชุมนุมสวนสนามและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ-นพดล บำเพ็ญสัตย์

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562

         เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 มีนาคม ที่ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด พิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “อปพร. Big Cleaning Day” เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป


         นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ วัน อปพร. เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ อปพร. ที่เข้ามาช่วยเหลือสังคมด้วยความเสียสละ ในยามที่พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยหลากหลายรูปแบบ ด้วยพลังของ อปพร. ซึ่งมีเครือข่ายทั้งจังหวัดกว่า 1 หมื่นคน จนกลายเป็นกลไกภาคประชาชนที่คอยสนับสนุนและขับเคลื่อนงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จึงขอให้ อปพร. ทุกท่าน ได้ร่วมมือกันประกอบคุณงามความดีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง รวมทั้งสร้างเสริมเกียรติยศชื่อเสียงของ อปพร. และ ยึดมั่นในอุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” และธำรงปรัชญาของอาสาสมัครไว้ให้มั่นคง เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและสังคมไทยต่อไป
         โอกาสนี้ อปพร. ที่เข้าร่วมพิธี ได้ร่วมกันเดินสวนสนาม เพื่อแสดงออกถึงพลังความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดฯ ให้เกิดความสะอาด และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกภาคส่วนอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!