อยุธยา-ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

อยุธยา-ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ/นพดล บำเพ็ญสัตย์

           สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการจัดหาทุนปรับปรุงตึกสงฆ์อาพาธเทพ-ประชา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไกลโรคโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562

           เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 28 กรกฎาคม ที่ อาคารอเนกประสงค์ข้างหอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลการจัดหาทุนปรับปรุงตึกสงฆ์อาพาธเทพ-ประชา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไกลโรคโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2562 มีพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานสงฆ์ นางสาวนุชนาถ ประทีปรีรนันต์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส

             นายประดับ โพธิกาญจนวัตรผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงพยาบาล พระนครศรีอยุธยาจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าวกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล การจัดหาทุนปรับปรุงตึกสงฆ์อาพาธเทพ-ประชา โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา การประชุมพระนักเผยแผ่และไวยาวัจกรวัดภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการประชุมขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข/หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไกลโรคโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

                การจัดกิจกรรมในวันนี้ หลังจากเสร็จจากพิธีการถวายราชสักการะแล้ว จะเป็นพิธีการ ถวายเกียรติบัตรแก่พระสงฆ์และท่านผู้มีเกียรติที่ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนในการปรับปรุงอาคารตึกสงฆ์อาพาธเทพ-ประชาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ ต่อจากนั้นจะเป็นการบรรยายเรื่อง ทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง บ้าน วัด และราชการ เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และบทบาทหน้าที่ของไวยาวัจกรเรื่อง การขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข อีกด้วย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!