อยุธยา-จัดกิจกรรม คิกออฟ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

อยุธยา-จัดกิจกรรม คิกออฟ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ-นพดล บำเพ็ญสัตย์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม คิกออฟ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบประชารัฐ

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 มีนคม ที่บริเวณประตูระบายน้ำวัดพระงาม ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดกิจกรรม คิกออฟ กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบประชารัฐ โดยมี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการกล่าวเปิดการจัดกิจกรรม

          นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอบางปะหัน ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีการดำริในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำสาธารณะ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด รวมทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนต่างๆ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำแผน/โครงการ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำจัดผักตบชวา หน่วยงานทหาร หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จ


          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมประชาชนจำนวน 300 คน ร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำวัดพระงาม ต.บางเดื่อ อ.บางปะหัน และได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาที่สามารถวิ่งได้ ทั้งบนบก ในน้ำ และบนผักตบชวา จำนวน 1 ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุมเรือ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บวันละ 160 ตัน กรมเจ้าท่าสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาจำนวน 3 ลำ ชลประทานสาขาเริงรางสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาจำนวน 1 ลำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสนับสนุนรถแบ๊คโอจำนวน 1 คัน อาสาสมัคร มูลนิธิช่วยเลหลือสังคมสนับสนุนเรือท้องแบจำนวน 2 ลำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.บางเดื่อ สนับสนุน รถ 10 ล้อ รถ 6 ล้อ เพื่อใช้บรรทุกผักตบชวาออกไปกำจัดจำนวน 4 คัน โดย คาดว่าจะสามารถกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้ได้ประมาณ 350 ตัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!