สุพรรณบุรี-เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

สุพรรณบุรี-เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี/ภัทรพล พรมพัก/ธนกฤต แตงโสภา/ไพรัช ภมรพล/โสภณ สว่างศรี/นพดล แก้วเรือง

 เปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

          ที่ จ.สุพรรณบุรี บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ถนนมาลัยแมน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางจุฬารัตน์ วันไชยธนวงศ์ นายกเหล่ากาชาด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการจังหวัด นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุมังเกษตร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุจินต์ วาจากิจ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายจตุพล เทพมังกร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1 นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลสุพรรณบุรี แต่งชุดจิตอาสาเข้าร่วมพิธี

              นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดี มีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชาชนมีความสุขร่มเย็น รวมทั้งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า“เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

               กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินโครงการ1จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดคัดเลือกถนนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือ เศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด จังหวัดละ 1 สายทาง เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนนบาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย รวมทั้งปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ให้ร่มรื่น สวยงามตลอด 2 ข้างทางจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและคณะได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดกวาดล้างถนน ทาสีสะพานลอยและตรวจดูความเรียบร้อยการปรับภูมิทัศน์บริเวณต้นโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์อายุหลายร้อยปีเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!