สิงห์บุรี-เปิดตัว “ศิลป์เมืองสิงห์ Singburi Of Art”

สิงห์บุรี-เปิดตัว “ศิลป์เมืองสิงห์ Singburi Of Art”

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

          จังหวัดสิงห์บุรีเปิดตัวโครงการ “ศิลป์เมืองสิงห์ Singburi Of Art” บูรณาการทุกภาคส่วน ยกระดับเป็นแกลลอรี่ชุมชน ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของสิงห์บุรี

             วันนี้(28 กรกฎาคม 2562) จังหวัดสิงห์บุรีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “ศิลป์เมืองสิงห์ Singburi Of Art” ที่บริเวณสะพานค่ายบางระจัน เทศบาลโพธิ์สังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ตามที่สำนักงานเทศบาลโพธิ์สังโฆ ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี จัดขึ้นเพื่อที่จะบริหารจัดการพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำน้อย ตลาดท่าข้าม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงาม มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ยังคงไว้ซึ่งวิถีแห่งธรรมชาติ และมีความผสมผสานของสถาปัตยกรรมยุคใหม่กับยุคเก่าที่สวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงศิลปะประกอบกับวิถีชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรี


              โดยโครงการศิลป์เมืองสิงห์ ที่จัดขึ้นบริเวณสะพานท่าข้ามแห่งนี้ เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศ และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เข้ามาร่วมที่จะผักดันให้ชุมชนท่าข้ามเป็นชุมชน “ศิลปกรรมชุมชน” คือเป็นชุมชนที่ประชาชนมีความร่วมมือร่วมใจกันนำเอาวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่เกิดจากการเล่าต่อๆ กันมาจากอดีต มาสานต่อเป็นเรื่องเล่าของชุมชนและถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่สร้างการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศได้เคยมาจัดเวทีเสวนา สร้างความเข้ากับชาวบ้านในชุมชนมาแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่แล้วที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศ เห็นพื้นที่แห่งนี้มีความพร้อมในหลายด้านโดยเฉพาะความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชุมชนจึงได้ประสานกับกองทุนสื่อสร้างสรรค์ ให้ช่วยผักดันให้โครงการศิลป์เมืองสิงห์ เป็นสื่อสร้างสรรค์จนได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาให้ดำเนินจำนวนหนึ่ง                 สำหรับกิจกรรมในงานวันนี้ กำหนดให้มีการรวมพลังสร้างงานศิลป์ ขึ้น 4 จุด จากที่กำหนดไว้ 10 จุด คือจุดแรกเป็นจุดที่ใช้เป็นพิธีเปิดโครงการคือการวาดภาพดอกรวงผึ้งบนบริเวณใต้สะพานค่ายบางระจัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ เป็นผู้ขึ้นไปบนนั่งร้านที่ต่อจากแพกลางน้ำสูงประมาณ 6 เมตร ไปวาดเป็นท่านแรก จากนั้นก็มีผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ เช่น นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ นางสาวอ่อนอุษา ลำเลียงพล ประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารการบูรณาการการปฏิรูปประเทศ นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ คณะอนุกรรมการสื่อสารการบูรณาการการปฏิรูปประเทศ และอีกหลายท่านร่วมกันวาดภาพเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ นอกจากนี้ยังมีการร่วมกันทาสีบ้านเก่า ลงสีพื้นถนน และร่วมกันตกแต่งสวนหย่อมเพื่อเป็นปฐมเลิก และหลังจากนี้ก็จะอาศัยความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่และศิลปินจิตอาสามาร่วมกันวาดรูปเป็นแนวอาร์ท และตกแต่งบริเวณข้างเคียงให้เป็นศิลปะเป็นแกลลอรี่ชุมชนในอนาคตต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!