สิงห์บุรี-เตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง

สิงห์บุรี-เตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้ง

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

           วันนี้ 23 มีนาคม 2562 นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมือง จ.สิงห์บุรี เตรียมความพร้อม และคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี ทยอยมารับหีบเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์สถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)ตามที่ทางอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอเมืองสิงห์บุรีกำหนดไว้ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสิงห์บุรี ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี ด้วยความเรียบร้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จตามที่อนุกรรมการฯกำหนดไว้


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!