สิงห์บุรี-จัดอบรมเยาวชนตัดต่อคลิปด้วยมือถือ

สิงห์บุรี-จัดอบรมเยาวชนตัดต่อคลิปด้วยมือถือ

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

จัดอบรมเยาวชนตัดต่อคลิปด้วยมือถือ

       วันนี้(26 มีนาคม 2562) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดอบรมเรื่องการตัดต่อคลิปวีดิโอด้วยสมาร์ทโฟน ให้กับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 20 คน โดยมีนายวัลลภ เขียวผึ้ง ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้
        นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า กิจกรรมอบรมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชา ตามที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจและทราบถึงแนวทางตามศาสตร์พระราชาและสามารถน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ ซึ่งการจัดอบรมให้เยาวชนตัดต่อคลิปวีดิโอด้วยสมาร์ทโฟน เป็นการสร้างความรู้ให้กับเยาวชนในการใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์มากขึ้นแทนที่จะใช้ทางที่ผิดๆ โดยในการอบรมได้มีการฝึกปฏิบัติด้วย ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีได้ให้ขัวข้อเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาให้ผู้เข้าอบรมทำคลิปส่ง ซึ่งผลงานที่ออกมาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่ง สำหรับผลที่จะตามมาหลังจากนี้หากเยาวชนที่ได้รับการอบรมไปแล้วมีความใส่ใจกลับไปฝึกผลิตคลิปอย่างต่อเนื่อง ทำบ่อยๆ ก็จะเกิดความชำนาญ และอาจจะใช้ประกอบอาชีพรับจ้างทำคลิปวีดิโอ นอนาคตได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!