สิงห์บุรี-จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

สิงห์บุรี-จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสิงห์บุรี จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 “หาดทราย หรรษา เมษาที่เมืองสิงห์” ณ บริเวณหาดทรายหน้าวัดสว่างอารมณ์ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

         การจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้อนุชนตนรุ่นหลังได้ตระหนักในคุณค่าของสิ่งที่ดีงามของชาติไทย เคียงคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของจังหวัดสิงห์บุรี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีอีกทางหนึ่ง

         โดยได้รับการร่วมมือจากจังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี บริษัทสิงห์คอร์เปอร์เรชั่น สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี พ่อค้า ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสิงห์บุรี
         โดยในงานจะจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งเล่นน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรีนมไว้ให้เพื่อความปลอดภัย และกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านต่างๆ และลานอาหาร สะอาดอร่อย โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!