สิงห์บุรี-จัดคลินิกเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

สิงห์บุรี-จัดคลินิกเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

จัดคลินิกเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่ 10

            วันนี้(31 กรกฎาคม 2562) ที่สิงห์บุรี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนทีjเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรในจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตร โดยการบูรณาการด้านวิชาการ ด้านส่งเสริม และด้านต่างๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถสร้างผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดยในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรโดยเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ อาทิ เกษตรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดส่งต่างประเทศ เกษตรกรเพราะเลี้ยงเห็ด และการทำหมั่นให้สุนัขและแมวจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งก็มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าช้างจำนวนกว่า 200 คน มาร่วมกิจกรรมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!