สระบุรี-เปิดการฝึกภาคสนามวิชายุทธวิธีทหารม้า ระดับหมวด ของนนร.ชั้นปีที่ 3

สระบุรี-เปิดการฝึกภาคสนามวิชายุทธวิธีทหารม้า ระดับหมวด ของนนร.ชั้นปีที่ 3

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

เปิดการฝึกภาคสนามวิชายุทธวิธีทหารม้า ระดับหมวด ของนนร.ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

           วันนี้ 1 เมษายน 2562 พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดพิธี การฝึกภาคสนามวิชายุทธวิธีทหารม้า ระดับหมวด ของนนร.ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ตามที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้นำนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 100 นาย เข้ามารับการฝึกภาคสนามยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด ณ พื้นที่การฝึก ศูนย์การทหารม้า และกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นชุด และการนำหน่วยในระดับหมวดทหารม้า ทั้ง 3 ประเภท ตลอดจนให้มีความรู้และประสบการณ์ในด้านการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในเหล่าทหารม้า ในห้วงระหว่างการฝึก ตั้งแต่วันที่ 1-10 เมษายน 2562 รวม 10 วัน การศึกษาภาคทฤษฎี ประกอบด้วย วิชาหลักนิยม ภารกิจ การจัด และขีดความสามารถและอาวุธยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า ,วิชายุทธวิธีของหมวดทหารม้า ,การฝึกขี่ม้าเบื้องต้น ,การฝึกขับรถถังและรถสายพานเบื้องต้น ,การฝึกขับรถถังและการฝึกพลประจำรถพังด้วยเครื่องช่วยฝึกพลประจำรถถังแบบtacos ,การฝึกประจำรถถังและการยิงปืนใหญ่รถถังด้วยกระสุนจริง ในพื้นที่การฝึกของศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี ในระหว่างการฝึก ขอให้นักเรียนนายร้อยทุกนายได้ให้ความสนใจและตั้งใจในการเข้ารับการฝึก เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะได้จะนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติภารกิจในอนาคต และขอให้ทุกคนได้คำนึงถึง ระเบียบ วินัย และศักดิ์ศรีของการเป็นนักเรียนนายร้อยและของสถาบันโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอีกด้วย 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!