สมเด็จพระสังฆราชทรงเจิมป้ายสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

สมเด็จพระสังฆราชทรงเจิมป้ายสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ

ภาพ/ข่าว:วีรพล จ้อยทองมูล

             เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจิมป้ายสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่จัดทำขึ้นใหม่เพื่อทดแทนป้ายเก่าที่ชำรุดเสียหาย ประกอบกับได้ย้ายที่ทำการจากบ้านมนังคศิลา ซึ่งรัฐบาลขอคืนเพื่อนำไปใช้เป็นหอเกียรติยศนายกรัฐมนตรีไทย

              ดร.วันดี กล่าวถึงความเป็นมาของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ว่า ก่อตั้งขึ้นโดย ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ในอดีตเป็นครูโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก สมรสกับจอมพล ป.พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี ริเริ่มก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2499 ขณะดำรงตำแหน่งประธานสำนักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยเห็นว่าน่าจะได้มีการจัดตั้งสภาสตรีแห่งชาติ (National Council of Women) ขึ้น เพื่อเป็นสถาบันอันเป็นตัวแทนและเป็นที่รวมความคิดเห็นของสตรีไทยทั้งชาติในอันที่จะดำเนินงานเพื่อสวัสดิภาพ ของสตรีไทยและดำเนินการติดต่อกับนานาชาติ ในนามของสตรีไทย สภาสตรีแห่งชาตินี้จะเป็นสถาบันอันมิใช่องค์การรัฐบาล และไม่เป็นฝ่ายของพรรคการเมืองใดเลย และจะมีองค์การสตรีต่างๆ เป็นสมาชิกสามัญ

              ต่อมาสภาสตรีแห่งชาติก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงรับสภาสตรีแห่งชาติไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2504 จึงใช้ชื่อว่า “สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ใช้ชื่อย่อว่า “ส.ส.ช.” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “The National Council of Women of Thailand under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen” ใช้ชื่อย่อว่า “NCWT” และเพื่อปฏิบัติตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก็ได้จดทะเบียนใหม่ ใช้ชื่อว่า “สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์” ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา
                วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี คือวันสตรีไทย ซึ่งการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 นี้ จะมีความพิเศษมาก เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและด้วยความจงรักภักดี ดร.วันดี กล่าวทิ้งท้าย

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!