สตูล-ตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อผลไม้ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

สตูล-ตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อผลไม้ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ

ภาพ/ข่าว:ชิดชนก​ พุดทอง

          ตั้งศูนย์รวบรวมรับซื้อผลไม้ แก้ปัญหาราคาตกต่ำ ขณะที่ ผลไม้ ในเขตพื้นที่ จ.สตูล ยังไม่พบปัญหาล้นตลาด

             นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าฯสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล ได้จัดตั้งศูนย์รวบรวมผลผลิตผลไม้คุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในพื้นที่ 3 อำเภอ โดยประกอบไปด้วย อำเภอควนโดน อำเภอควนกาหล และอำเภอ ละงู โดยทั้ง 3 ศูนย์นี้ จะเป็นสถานที่รับซื้อผลผลิต จากเกษตรกร เพื่อกระจายให้แก่ พ่อค้าคนกลาง หรือผู้บริโภคที่ต้องการ จะซื้อไปรับประทาน ซึ่งมีเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพผลผลิตไม้ผล ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่ จังหวัดสตูลให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชน ถึงแม้นว่าในพื้นที่ จ.สตูล เอง ขณะนี้ ยังไม่พบว่าพืชผล ทางการเกษตรจะมีราคาที่ตกต่ำหรือ ผลผลิตออกมามากซึ่งถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ ราคาไม่สูงมาก และผลผลิต ไม่ได้ออกมามาก แต่เพื่อให้ เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรม และผู้บริโภคได้รับประทาน ผลไม้ ที่มีคุณภาพ ทางจังหวัดจึงได้ตั้งศูนย์รวบรวมผลผลิตไม้ผลที่มีคุณภาพขึ้น รวบรวมก่อนที่จะกระจายผลผลิตไปสู่ผู้บริโภค โดยจะมีการบริหารจัดการโดยให้ตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ เข้ามาร่วมบริหารจัดการ

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!