ศรีสะเกษ-ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ คว้ารางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นของจังหวัด

ศรีสะเกษ-ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ คว้ารางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นของจังหวัด

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข 

  ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ คว้ารางวัลกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นของจังหวัด

        เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษได้เดินทางมาเป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษครั้งที่ 10 / 2562 ซึ่งมีพิธีการก่อนการประชุม อันดับแรก คือพิธีมอบเกียรติบัตรแก่กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2562 ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยนายพิทักษ์ พันธมาศ ผู้อำนวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ระดับดีเด่น คือ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์จังหวัดศรีสะเกษ โดย ผวจ.ศรีสะเกษ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ และมีบรรดา หน.ส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

        ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษ กล่าวว่า ทำงานสงเคราะห์เด็กมาตั้งแต่ปี 2547 เคยได้รับรางวัลมาแล้วหลายครั้ง อยากให้จังหวัดศรีสะเกษมีกรรมการสงเคราะห์มาช่วยกันทำงานให้มากขึ้น เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดให้กลับตัวเป็นคนดี เพราะเด็กเหล่านี้ก็คืออนาคตของชาติ สำหรับการได้เป็น กรรมการสงเคราะห์ดีเด่นระดับจังหวัดเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้โดยปฏิบัติหน้าที่ทำงานของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนต่อเนื่องมาอย่างน้อยสองปี และต้องอุทิศตนให้กับงาน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั่วไป เป็นที่ยอมรับของสังคม ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม อยากขอเชิญผู้มีจิตกุศลสละเวลามาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือสังคมได้ทั้งบุญและถือเป็นการช่วยประเทศชาติอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!