ลพบุรี-สาธารณสุขจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชวนประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษขายให้โรงพยาบาล

ลพบุรี-สาธารณสุขจับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชวนประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษขายให้โรงพยาบาล

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

กระทรวงสาธารณสุข ให้รพ.สต.ชวนประชาชนร่วมปลูกผักปลอดสารพิษในพื้นที่ ส่งขายโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในอำเภอ รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้หันมาบริโภคผัก ผลไม้ อาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ และสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

         ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศนโยบายให้ รพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดหา ผัก ผลไม้ปลอดภัย ปรุงอาหารให้ผู้ป่วยรับประทานโดยการรับซื้อผัก ผลไม้ที่ปลอดสารพิษ จากกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่ได้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยตรง หรือให้ รพรณรงค์ปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ในกากรปรุงอาหารให้ผู้ป่วยรับประทาน

        โดยเมื่อเวลา 09.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดลพบุรี สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง ร่วมกับ รพ.หนองม่วง ได้ร่วมกันเปิดโครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี โดยมีนายชัย ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอหนองม่วง นางภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอหนองม่วง และนายแพทย์เกรียงไกร ค้ำคูณ ผอ.รพ.หนองม่วง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชากรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ

          ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ซื้อผัก ผลไม้ ปลอดภัย สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรจังหวัดลพบุรี สาขาหนองม่วง จากกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ได้ที่บริเวณร้านค้าจำหน่ายอาหาร รพ.หนองม่วง ในทุกวันพุธของเดือน โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเสื่อมของไต ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยภาวะไตเสื่อมตามเกณฑ์มาตรฐาน ไตเสื่อมตั้งแต่เริ่มต้น หรือผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะที่ต้องล้างไต ขอแนะนำใช้ผักปลอดสารพิษในการนำไปรับประทานจะเป็นผลดีต่อร่างกาย และสำหรับประชาชน เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ ที่มีบริเวณพื้นที่ว่างเปล่าในบริเวณบ้าน ไร่ นา สวน สามารถปลูกผัก ผลไม้โดยที่ไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยที่ทางเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จะเป็นผู้พิจารณาคัดสรร ก็สามารถนำไปจำหน่ายให้โรงพยาบาลในพื้นที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วย หรือจำหน่ายให้ผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้หันมาบริโภคผัก ผลไม้ อาหารปลอดภัย ปลอดสารพิษ และสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอีกด้วย

 

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!