ร้อยเอ็ด-เปิดหอเกียรติยศจิตอาสา เพื่อจัดกิจกรรม

ร้อยเอ็ด-เปิดหอเกียรติยศจิตอาสา เพื่อจัดกิจกรรม

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน/อำนวย ระดาบุตร/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

      เปิดหอเกียรติยศจิตอาสา เพื่อจัดกิจกรรม รวบรวมแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาของจังหวัดร้อยเอ็ด

       เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเล็ก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เปิดหอเกียรติยศจิตอาสา เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวม กิจกรรมแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธี
        ทั้งนี้ หอเกียรติยศจิตอาสา เป็นสถานที่เก็บรวบรวม กิจกรรมแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชน อีกทั้งเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดความสามัคคี

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!