ร้อยเอ็ด-จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ร้อยเอ็ด-จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

 จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 64 พรรษา 2 เมษายน 2562

        เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่วัดสระแก้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต กฤตลักษณ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 โดยมีพระครูสุวรรณสรานุกิจ เจ้าคณะอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระครูปลัดทองใบ สุปภาโส เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด คณะผู้ปกครอง อุบาสก อุบาสิกา ชาวคุ้มวัดสระแก้ว เข้าร่วมอนุโทนาบุญ ในครั้งนี้

        พระปลัดรัฐพงษ์ พลญาโณ กล่าวว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการสร้างศาสนทายาท ในพระพุทธศาสนา เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เป็นประโยชน์ ให้โยชน์ได้มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ส่งเสริมการศึกษาศีลธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน ฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ป้องกันปัญหายาเสพติดอันจะเกิดกับเยาวชน และเพื่อปลูกฝังค่านิยมและการตระหนักถึงหน้าที่อันบุตรพึงปฏิบัติต่อบุพการี
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยนักเรียน เยาวชน และบุคคลทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 50 รูป/คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!