ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน/อำนวย ระดาบุตร/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

      จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานเทศบาลอำเภอโพนทอง จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการเพิ่มพันธ์สัตว์น้ำ และอนุรักษ์สัตว์น้ำ ณ.บึงโพนทองใหญ่ หรือ แหลมพยอม บ้านเกษตร ม.11 ตำบล แวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนางสาวเลอลักษณ์ สุทธิสาโกมล แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนชาวอำเภอโพน เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้

        นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับอำเภอโพนทอง ได้จัดทำกิจกรรมการปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการเพิ่มพันธ์สัตว์น้ำ และอนุรักษ์สัตว์น้ำ ที่ บึงโพนทองใหญ่ บ้านเกษตร หมู่ที่ 11 ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำที่มีความสำคัญก่อเกิดอาชีพด้านการประมงและเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สร้างกิจกรรม เสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนมุ้งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลผลิตยั่งยืนตลอดไป

         สำหรับพันธ์ปลากินพืชที่ปล่อยในวันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้นสามแสนตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว จำนวน 1000,000 ตัว ปลาสร้อยขาว จำนวน 50,000 ตัว ปลายี่สกเทศ จำนวน 50,000 ตัว และปลานวลจันทร์ จำนวน 50,000 ตัว ปล่อยลงในแหล่งน้ำบึงโพนทองใหญ่ นอกจากนี้ยังดำเนินการปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!